Het eerste boek over Zen dat ik onder ogen kreeg. Ik was een jaar of achtien. In het locale huis-aan-huis krantje stond een kort verhaal over een monnik die op een motor door Japan reed. Dat paste al niet bij het beeld dat ik van een monnik had: iemand die zich terug trekt uit de wereld en de rest van zijn leven met de neus in de boeken zit.
 
Janwillem had diverse professoren gevraagd wat de zin van het leven was. Geen van de antwoorden bevredigde hem. Toen hij zich daarover beklaagde zei een professor: "Bij ieder antwoord kun je een vervolgvraag bedenken. Geen enkel antwoord kan je bevredigen." Ga naar een zen-klooster en ga Koans doen. Zo maak je een einde aan de vraag. En de Koan was iets dat het verstand niet kon bevatten. Het leek me heel spannend.
 
In deel 1 gaat Janwillem naar Japan. Acht maanden blijft hij in het klooster en zet zijn eerste stappen op het gebied van meditatie. Hij begint ook met de Koan Mu.

In deel 2 is de oude meester overleden. Zijn opvolger, Peter, woont in Amerika. Hij zoekt hem op en gaat verder met de Koan. Hij komt tot nieuwe inzichten en ook de Koan lost hij op, zonder iets te zeggen, in een direct contact van meester en leerling. Later komen de twijfels weer terug. "Wat is er gisteren gebeurd?", vraagt hij Peter. Die gaat daar niet op in. "De deur staat op een kier", zegt hij alleen.
Janwillem merkt dat praten en nadenken hem niet verder helpen. De volgende Koans gaan daan bijna vanzelf. Maar de verwondering blijft na iedere Koan-realisatie. Gaandeweg wordt zijn kijk op de wereld anders. En de wereld verandert. En de lezer kan over de schouder meekijken hoe dit allemaal gebeurt.


 
Janwillem van de Wetering
"De lege spiegel",   Synthese Uitgeverij b.v. | september 2008. ISBN: 9062710506 / 9789062710508
"Het dagende niets", Synthese Uitgeverij b.v. | september 2008 . ISBN: 062710522 / 9789062710522
"Zuivere leegte",  Uitgeverij Asoka | maart 2007 .  ISBN 905670155X / 9789056701550