Het Prajnaparamita hartsoetra wordt beschouwd als de kern van de boeddhistische leer. Het wordt in de boeddhistische gemeenschappen overal ter wereld dagelijks gereciteerd. Bij het lezen van de commentaren wordt duidelijk, dat men geen boeddist hoeft te zijn of te worden om de fundamentele inzichten, die hier verwoord worden, in het eigen leven op te nemen en werkzaam te laten zijn.

Thich Nhat Hanh
Vorm is leegte, leegte is vorm.
Commentaar op het Prrajnaparamita hartsoetra.
Asoka
ISBN 9789056700508